1,5 meter afstand op kantoor, tips en voorbeelden

Werken en ondernemen in de 1,5-meter-economie vergt de nodige flexibiliteit. Hoe maak je werkplekken op kantoor coronaproof? Welke gedragsregels gelden er voor personeel? Tips en voorbeelden uit de zakelijke dienstverlening.

De komende maanden of zelfs jaren zullen er nog beperkingen gelden vanwege het coronavirus. De overheid wil daarom dat werkgevers in alle sectoren nadenken over de 1,5-meter-economie.

De vereiste afstand van 1,5 meter levert de nodige uitdagingen op voor ondernemers met personeel in de zakelijke dienstverlening. Hoe ga je klanten bedienen op afstand? Hoe zorg je dat werknemers veilig en hygiënisch te werk gaan?

1,5 meter op kantoor

Hoe maak je werken op kantoor mogelijk in de 1,5-meter-economie? Denk in ieder geval na over de volgende 4 onderdelen:

1. Werkplekken aanpassen

2. Bezetting op kantoor reguleren

3. Gedragsregels opstellen

4. Werkafspraken maken
 

1. Werplekken aanpassen

Wat kun je doen om de werkplekken op kantoor coronaproof te maken? Zorg er in alle gevallen voor dat de minimale afstand van 1,5 meter toegepast wordt in de nieuwe kantoorindeling. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van:

V Stickers op de werkvloer

V Posters met instructies op de wanden

V Schotten, spatschermen, panelen en extra wanden

V Bordjes, lampjes of stoplichten bij de entree, wc en koffieautomaat

Denk ook goed na over de looplijnen en routes binnen je bedrijf. Kies voor eenrichtingsverkeer en geef de looppaden duidelijk aan. Ga na waar mogelijke opstoppingen kunnen ontstaan en bedenk slimme oplossingen.

Je kunt laten testen of jouw kantoor volledig voldoet aan de nieuwe eisen. Als dat zo is, kun je zelfs een certificaat van het CFP krijgen dat bewijst dat je kantoor 1,5-meter-proof is.

Let op: Ook voor thuiswerkers moet er een werkplek zijn die voldoet aan de eisen van de Arbowet.

 

2. Bezetting op kantoor reguleren

Een belangrijke maatregel om de verspreiding van corona tegen te gaan, is het reguleren van de bezetting op kantoor. In veel bedrijven wordt ervoor gekozen een deel van de werknemers thuis te laten werken.

Doordat er minder personen op kantoor aanwezig zijn, is het ook eenvoudiger de 1,5-meter-regel toe te passen en werkplekken daarop aan te passen. Maak een werkrooster en laat groepen afwisselend toe op kantoor.
 

3. Gedragsregels opstellen

In verschillende sectoren wordt hard gewerkt aan een protocol voor het werken op 1,5 meter. Het is handig om ook zelf een protocol te maken voor je eigen bedrijf. Je beschrijft hierin wat de nieuwe werkwijze op kantoor inhoudt.

Voor bepaalde sectoren is er al een coronaprotocol beschikbaar. 

Net als in een gedragscode beschrijf je concreet wat je verwacht van je personeel. Wees duidelijk, maar positief. Vertrouw je werknemers en geef complimenten over hun aanpassingsvermogen.

Stel iemand aan om de nieuwe regels te handhaven binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld je preventiemedewerker.

Probeer het protocol samen te vatten in 5 tot 10 belangrijke regels voor jouw bedrijf. Hang deze regels vervolgens op verschillende plakken in je kantoor, zichtbaar voor al je werknemers.
 

4. Werkafspraken maken

Tijdens de coronacrisis kun je laten zien wat voor werkgever jij bent. Je kunt je juist nu onderscheiden als een goede werkgever. Hoe? Door goed voor je personeel te zorgen, ze gericht te informeren en mee te laten denken over de juiste maatregelen tegen corona. 

Maak ook duidelijke werkafspraken, zodat de onderlinge verwachtingen helder zijn. Zorg voor een vaste structuur van werkoverleg.

Probeer zoveel mogelijk het ritme vast te houden van voor de coronacrisis. Voeg extra contactmomenten toe waar nodig. Zorg wel voor een efficiënte manier van vergaderen en beeldbellen, zodat je werknemers productief kunnen blijven.

 

Bron: Ondernemen met personeel

AKA_social_distance AKA_social_distance